Novorodenec

TRISOMY test a jeho varianty TRISOMY test XY a TRISOMY test PLUS

Prenatálne testy odhaľujúce najčastejšie náhodné genetické chyby plodu zo vzorky krvi tehotnej ženy bez nutnosti odberu plodovej vody alebo chóriových klkov. Vyšetrenie je možné urobiť už od 11. týždňa tehotenstva a pre matku ani dieťa nepredstavuje žiadne riziko. TRISOMY TEST zisťuje znásobenie (trizómie) chromozómov plodu číslo 21, 13 a 18, ktoré sú príčinou Downovho, Patauovho a Edwardsovho…