Prenatálne genetické testy

V krvi matky koluje už vo včasnom štádiu tehotenstva DNA plodu. Pomocou genetického vyšetrenia v laboratóriách je možné DNA plodu izolovať, analyzovať a identifikovať prípadný výskyt najčastejších chromozómových porúch plodu. Prenatálne genetické testy sa vykonávajú zo vzorky krvi tehotnej ženy bez nutnosti odberu plodovej vody alebo chóriových klkov. Vyšetrenie je možné urobiť už od 11. týždňa…